Administratīvie un sekritārie pakalpojumi

Lietvedis

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 640 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

  • Lietvedība un arhīvs;
  • Grāmatvedības pamati, nodokļu sistēma;
  • Ātrrakstīšana;
  • Lietišķās attiecības;
  • Datormācība;
  • Darba un saimnieciskās tiesības;
  • Darba aizsardzība, ugunsdrošība, elektrodrošība, pirmā palīdzība;

Lai iegūtu profesionālas kvalifikācijas apliecību ir sekmīgi jāiziet kvalifikācijas prakse un jānokārto kvalifikācijas eksāmens.