Elektriķi

Profesionālās tālākizglītības  programmas īstenošanas ilgums 640 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

  • Elektrotehnikas pamati;
  • Elektromontiera darbu tehnoloģija un elektroietaišu izbūves noteikumi;
  • Materiālmācība;
  • Elektriskie mērījumi;
  • Elektriskie tīkli un sistēmas;
  • Darba likums. Darba un vides aizsardzība;
  • Elektrodrošības, ugunsdrošības pamati;
  • Pirmā palīdzība aroda negadījumos.

Lai iegūtu profesionālas kvalifikācijas apliecību ir sekmīgi jāiziet kvalifikācijas prakse un jānokārto kvalifikācijas eksāmens.