Grāmatvedība

Komercsabiedrības grāmatvedība

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 160 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

 • Grāmatvedības uzskaites pamati;
 • Nodokļu sistēma Latvijā;
 • Finanšu pārskatu sastādīšanas pamatnostādnes;
 • Datorizētā grāmatvedība.

Lai iegūtu profesionālas kvalifikācijas apliecību ir sekmīgi jānokārto kvalifikācijas eksāmens.

 

Grāmatvedis

Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanas ilgums 960 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

 • Komercdarbības ekonomika;
 • Uzņēmuma grāmatvedība;
 • Finanses un kredīts;
 • Lietvedība;
 • Lietišķo attiecību psiholoģija;
 • Darba likumdošana;
 • Datormācība.

Lai iegūtu profesionālas kvalifikācijas apliecību ir sekmīgi jānokārto valsts eksāmens un jāiziet kvalifikācijas prakse.