GRUNDTVIG

Latvijas Tautas skola mācību centrs „Zinātne” sadarbojoties ar partneriem Lielbritānijā DOCORUM CVS 2014. gada sākumā uzsāka „Grundtvig” projektu – Senioru 50+ brīvprātīgais darbs.

Projekta mērķis ir veicināt senioru mobilitāti starp kultūras apmaiņā. Projekta ietvaros ir jau notikuši apmaiņas braucieni no Lielbritānijas uz Latviju un no Latvijas uz Lielbritāniju.