Komercdarbība laukos, ES struktūrfondu apguve

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 150 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

  • ES struktūrfondu piedāvājums;
  • Komercdarbības pamati;
  • Iespējas lauku tūrismā un mežsaimniecībā;
  • Biznesa plāna izstrāde;
  • Mārketinga pamati;
  • Darba tiesiskās attiecības;
  • Lietvedības pamati;
  • Grāmatvedības organizācijas pamati;
  • Vadīšanas pamatprincipi.

Lai iegūtu profesionālas pilnveides izglītības sertifikātu ir sekmīgi jānokārto eksāmens un jāizstrādā savas uzņēmējdarbības biznesa plāns.