Projektu vadība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 160 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

 • Datorzinības;
 • Projektu vadība;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Praktiskais mārketings;
 • Lietišķo attiecību psiholoģija;
 • Uzņēmējdarbības pamati.

Lai iegūtu profesionālas kvalifikācijas apliecību ir sekmīgi jānokārto kvalifikācijas eksāmens.

 

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 320 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

 • Datorzinības;
 • Lietvedība;
 • Projektu vadības zinības;
 • Komercdarbības organizēšana un plānošana;
 • Tirgzinība un reklāma;
 • Lietišķo attiecību psiholoģija.

Lai iegūtu profesionālas kvalifikācijas apliecību ir sekmīgi jānokārto kvalifikācijas eksāmens, jāaizstāv un jārealizē labdarības projekts.