Darba drošība un aizsardzība

Darba aizsardzības pamatlīmenis

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 60 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

 • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
 • Darba vides riska faktori;
 • Darba vides riska samazināšana;
 • Elektrodrošības pamati;
 • Ugunsdrošības pamati;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā.

Lai iegūtu profesionālās pilnveides izglītības programmas apliecību sekmīgi jānokārto noslēguma pārbaudījums –  eksāmens un jāizveido Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā.

 

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā metālapstrādē, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanā, kuģu un laivu būvē.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 40 stundas. (Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programma 60 stundas)

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

Metālapstrāde, elektrisko iekārtu, automobiļu, kuģu un laivu būve:

 • 24 – Metālu ražošana;
 • 25 – Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas;
 • 27 – Elektrisko iekārtu ražošana;
 • 29 – Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana;
 • 30.1 – Kuģu un laivu būve;
 • 30.02. – Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana.

 

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē, gaisa kondicionēšanā, ūdens apgādē, notekūdeņu savākšanā, atkritumu apsaimniekošanā

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 40 stundas. (Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programma 60 stundas)

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana, atkritumu savākšana:

 • Visas – Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana;
 • 36.0 – Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
 • 37.0 – Notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
 • Visas – Atkritumu savākšana, apstrāde, apstrāde un izvietošana, materiālu pārstrāde.

 

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā kokapstrādē, mēbeļu ražošanā, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 40 stundas. (Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programma 60 stundas)

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

Kokapstrāde. mēbeļu ražošana, papīra un papīra izstrādājumu ražošana:

 • 16 – Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles, salmu un pīto izstrādājumu ražošana;
 • 31.0. – Mēbeļu ražošana.

 

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā ķīmisko vielu, gumijas, plastmasas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, poligrāfijas un ierakstu reproducēšanā

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 40 stundas. (Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programma 60 stundas)

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

Ķīmisko vielu, gumijas, plastmasas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana, poligrāfijas un ierakstu reproducēšana:

 • 17 – Papīra un papīra izstrādājumu ražošana;
 • 18 – Poligrāfija un ierakstu reproducēšana;
 • 20 – Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana;
 • 22 – Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana;
 • 23 – Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana.

 

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā slimnīcu darbībā un sociālā aprūpē ar izmitināšanu 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 40 stundas. (Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programma 60 stundas)

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

Slimnīcu darbība un sociālā aprūpe ar izmitināšanu:

 • 86.1 – Slimnīcu darbība
 • 87 – Sociālā aprūpe ar izmitināšanu.

 

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā transports un uzglabāšanā

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 40 stundas. (Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programma 60 stundas)

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

Transports un uzglabāšana:

 • 49 – Sauszemes transports un cauruļvadu transports;
 • 50 – Ūdens transports;
 • 51 – Gaisa transports;
 • 52 – Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības;
 • 53 – Pasta un kurjeru darbība.

 

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā būvniecībā, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 40 stundas. (Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programma 60 stundas)

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde:

 • 08 – Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
 • 41 – Ēku būvniecība;
 • 42 – Inženierbūvniecība;
 • 43 –  Specializētie būvdarbi.

 

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivjsaimniecībā

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 40 stundas. (Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programma 60 stundas)

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, un zivjsaimniecība:

 • 01 – Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības;
 • 02.1 – Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības;
 • 02.2 – Mežizstrāde;
 • 03.1 – Zvejniecība

 

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanā

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 40 stundas. (Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programma 60 stundas)

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

Pārtikas produktu, dzērienu ražošana:

 • 10 – Pārtikas produktu ražošana;
 • 11.0 – Dzērienu ražošana;
 • 12.0 – Tabakas izstrādājumu ražošana;
 • 32 – Cita veida ražošana.

 

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanā, mazgāšanā un ķīmiskā tīrīšana

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 40 stundas. (Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programma 60 stundas)

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana, mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana:

 • 13 – Tekstilizstrādājumu ražošana;
 • 14 – Apģērbu ražošana;
 • 96.01 – Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana.

Lai iegūtu profesionālās pilnveides izglītības programmas apliecību sekmīgi jānokārto noslēguma pārbaudījums –  eksāmens un jāizveido Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā.