Datorprasmes

Datorzinības bez priekšzināšanām

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 120 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

 • Operētājsistēma Windows XP;
 • Teksta redaktors Word 2010;
 • Tabulprocesors Excel 2010;
 • Prezentācijas programma Power Point 2010;
 • Internets.

Lai iegūtu profesionālās pilnveides izglītības programmas sertifikātu sekmīgi jānokārto noslēguma pārbaudījums –  eksāmens.

 

Datorzinības ar priekšzināšanām

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 120 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

 • Windows XP;
 • Teksta redaktors Word 2010;
 • Tabulprocesors Excel 2010;
 • Prezentācijas programma Power Point 2010;
 • Internets;
 • Datu bāzes veidošana Access 2010;
 • WWW lapu veidošana.

Lai iegūtu profesionālās pilnveides izglītības programmas sertifikātu sekmīgi jānokārto noslēguma pārbaudījums –  eksāmens.