Katlu iekārtu operators

Katlu iekārtu operators – ūdens sildāmie katli ar ūdens sasildīšanas temperatūru virs 95°C un jaudu virs 500 kw

Kurināmā veids – malka, ogles, šķelda

 

Katlu iekārtu operators – ūdens sildāmie katli ar ūdens sasildīšanas temperatūru virs 95°C ÷ 110°C

 un jaudu virs 500 kw

Kurināmā veids – malka, ogles, šķelda