Kontakti

Latvijas Tautas skolas mācību centrs “Zinātne”

Jāņa iela 5 (ieeja no sāna), Tukums LV – 3101

Direktore: Inese Kukule

e-pasts: [email protected]

Mob. +371 29569793

Projektu koordinatore: Līga Kukule

e-pasts: [email protected]

Mob. +371 26527746

tālr. / fakss 63124689

REKVIZĪTI:

LTS MĀCĪBU CENTRS „ZINĀTNE”
Pils iela 9, Tukums, LV – 3101
LV40008046339
LR IZM reģ. Nr. 360800096
AS SEB banka
Konts: LV52UNLA0050003592504