Mācību programmas

Piedāvājam profesionālu pasniedzēju vadībā apgūt licencētas un IKVD akreditētas profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Tehniskie kursi: darba drošība un aizsardzība, elektrodrošības grupu pāratestācija, ugunsdrošība un aizsardzība, elektrokāru, autokāru, pašgājējmašīnu apkalpošana, katliekārtu operatori, motorzāģu vadītājs, krūmgriežu operators u.c.

Realizējam trīs projektus sadarbībā ar NVA – „Bezdarbnieku apmācība Latvijā-2”,  „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” un “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” – svešvalodu kursi, datorzinības, komercdarbības uzsākšana, lietvedība, projektu vadība, mārketinga pamati, grāmatvedība.

Organizējam kursus uzņēmumā uz vietas pēc uzņēmēju pieprasījuma.

Apmācības beidzot tiek izsniegts iegūto izglītību apliecinošs dokuments.