Pašgājēju mašīnas operators

Pašgājējmašīnu apkalpošana

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 160 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

 • Pašgājējmašīnas uzbūve un ekspluatācijas pamati;
 • Pašgājējmašīnas darbu tehnoloģija;
 • Darba aizsardzība un drošība;
 • Darba tiesiskās attiecības.

Lai iegūtu profesionālas kvalifikācijas apliecību ir sekmīgi  jānokārto integrēts eksāmens.

 

Autokāra apkalpošana

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 160 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

 • Autokāra uzbūve un ekspluatācijas pamati;
 • Autokāra darbu tehnoloģija;
 • Darba aizsardzība un drošība;
 • Darba tiesiskās attiecības.

Lai iegūtu profesionālas kvalifikācijas apliecību ir sekmīgi  jānokārto integrēts eksāmens.

 

Elektrokāra apkalpošana

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 160 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

 • Elektrokāra uzbūve un ekspluatācijas pamati;
 • Elektrokāra darbu tehnoloģija;
 • Darba aizsardzība un drošība;
 • Darba tiesiskās attiecības.

Lai iegūtu profesionālas kvalifikācijas apliecību ir sekmīgi  jānokārto integrēts eksāmens.