Pirotehnisko darbu veikšana

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas ilgums 160 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet;

  • Pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumi;
  • Pirotehniskie izstrādājumi un to raksturojums;
  • Jaunāko tehnoloģiju izmantošana pirotehnisko pakalpojumu sniegšanā;
  • Pirotehniskie darbi;
  • Darba aizsardzības un drošības prasības.

Lai iegūtu profesionālas kvalifikācijas apliecību ir sekmīgi jānokārto kvalifikācijas eksāmens.