Senioru brīvprātīgais darbs

Lapas.

Latvijas Tautas skola mācību centrs „Zinātne” sadarbojoties ar partneriem Lielbritānijā DOCORUM CVS 2014. gada sākumā uzsāka „Grundtvig” projektu – Senioru 50+ brīvprātīgais darbs.

Projekta mērķis ir veicināt senioru mobilitāti starp kultūras apmaiņā. Projekta ietvaros ir jau notikuši apmaiņas braucieni no Lielbritānijas uz Latviju un no Latvijas uz Lielbritāniju.

2014. gada pavasarī mācību centrs uzņēma divus brīvprātīgos seniorus no Lielbritānijas Valdi un Claire, kuri pie mums pavadīja trīs darba pilnas nedēļas, darbojoties Mācību Centrā „Zinātne”, Zantes ģimenes krīzes centrā, Tukuma muzejā, alternatīvajā skolā „Dzīvā skola”, iepazina mūsu valsts kultūras mantojumu „Jaunmoku pilī”.

2014. gada jūnijā Valda, Gunta un Rita no Tukuma devās trīs nedēļu brīvprātīgajā darbā uz Lielbritāniju, kur veidoja mākslas un amatniecības nodarbības mērķa grupai cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām, veica                 administratīvos pienākumus, atbalstot gados vecākus cilvēkus , cilvēkus ar mācīšanās grūtībām un traucējumiem,       prezentācijas pusdienas ar CAD darbiniekiem.

2014. gada rudenī Mācību Centrā strādāja divi brīvprātīgie seniori no Lielbritānijas. Joy un Seamus. Brīvprātīgo darbu viņi veica „Zantes ģimenes krīzes centrā”, kur gatavoja ar bērniem „Mandalas” un kulinārijas nodarbības, devās rotaļās un iepazīstināja ar Lielbritānijas paražām, Tukuma muzejā, iepazina mūsu valsts vēsturi un Tukuma pilsētas pirmsākumus, vadīja pasākumu „Pastariņu muzejā”, Jaunmoku pilī ieskatījās mūsu valsts kultūras mantojumā, kā arī veica dārza darbus, Mācību centrā „Zinātne” vadīja „Angļu tējas vakarus”, “Upīšu pamatskolā” piedalījās Angļu valodas stundās, “Invalīdu dienas centrā” gatavoja gan latviešu tradicionālos ēdienus, gan Lielbritānijas un “Invalīdu sporta centrā” iepazinās ar aizraujošiem sporta veidiem.

Tukuma iedzīvotājiem būs iespēja pieteikties uz „Angļu tējas vakariem”, kur būs iespēja iepazīties ar Lielbritānijas kultūru, rokdarbiem, kulinārijas mākslu un angļu valodas „knifiņiem”.

Ir iespēja pieteikties brīvprātīgajam darbam senioriem uz Lielbritāniju, pie mūsu sadarbības partneriem DOCORUM CVS.

Prasības kandidātiem:

  • Seniori vecumā 50+
  • Vēlme praktizēt savu angļu valodu dzīvojot un veicot brīvprātīgo darbu Lielbritānijā, trīs nedēļa;
  • Rokdarbu un ēst gatavošanas prieks;

Lai pieteiktu savu kandidatūru lūgums zvanīt pa tālruni 26527746 vai sūtot e-pastu uz [email protected]