Sociālā aprūpe

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 320 stundas.

Izglītības programmā Jūs apgūsiet:

  • Normatīvo aktu regulējums;
  • Sociālpsiholoģijas pamati;
  • Attīstības psiholoģijas pamati;
  • Sociālās aprūpes veidi;
  • Aprūpes process, aprūpes process mājās, profesionālā ētika;
  • Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija;
  • Pirmā palīdzība;
  • Darba un vides aizsardzība;
  • Lietvedības un datorzinības pamati.

Lai iegūtu profesionālas kvalifikācijas apliecību ir sekmīgi jānokārto kvalifikācijas eksāmens.